Νέα προϊόντα

Νέα προϊόντα

Πληροφορίες για τη χρήση του site & ασφάλεια χρήστη

Αγαπητοί μας πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σας καλωσορίζουμε στην εταιρεία μας. Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι η ενημέρωσή σας προκειμένου να αισθάνεστε σίγουροι για τα προσωπικά σας δεδομένα και τη χρήση αυτών από την εταιρεία μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.


Τα στοιχεία που αποθηκεύονται έχουν να κάνουν με 2 τομείς:

Τη δημιουργία και τη διατήρηση λογαριασμού πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την ευκολότερη περιαγωγή του χρήστη, την άμεση πραγματοποίηση παραγγελίας και την παρακολούθηση των παραγγελιών του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αυστηρώς για την διενέργεια των παραγγελιών.

Δεδομένα Λογαριασμού Πελάτη

Όνομα
Επώνυμο
Ημ. Γέννησης
e-mail
Διεύθυνση (πιθανότητα ύπαρξης περισσοτέρων από μίας)
Παραγγελίες Πελάτη
Ποσά Παραγγελιών
Αγορασμένα Προϊόντα
Τελευταία μηνύματα μεταξύ πελάτη/e-shop
Τελευταίες αποστολές αυτοματοποιημένων μηνυμάτων παραγγελίας
Τελευταίες συνδέσεις πελάτη
Εγκαταλελειμμένα Καλάθια
Την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του 4booksandmore.gr όπου ο πελάτης εισάγει τα στοιχεία του με σκοπό την δυνατότητα απάντησης από μεριάς μας προς το μήνυμα του.

Δεδομένα Φόρμας Επικοινωνίας

e-mail
Κωδικός Αναφοράς Παραγγελίας
Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο 4booksandmore.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies _ga cookie, _gat_gtag και _gid μέσω της λειτουργίας των Google Analytics για την παρακολούθηση της κινητικότητας του e-shop. Περαιτέρω παράγεται cookie του e-shop το οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του e-shop. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα εξής:

Πίνακας Αποθηκεύσιμων Δεδομένων Cookie

date_add: Η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας του cookie (σε μορφή ΧΡ.-ΜΗΝ.-ΗΜ.: ΛΕΠΤ.: ΔΕΥΤ.)
id_lang: Αναγνωριστικό της επιλεγμένης γλώσσας εμφάνισης του e-shop
id_currency: Αναγνωριστικό του επιλεγμένου νομίσματος που χρησιμοποιείται στο e-shop
last_visited_category: Αναγνωριστικό της τελευταίας κατηγορίας προϊόντων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης
ajax_blockcart_display: Ρύθμιση καλαθιού στο αν έχει διευρυνθεί ή σμικρυνθεί
viewed: Τα αναγνωριστικά των προϊόντων που εμφανίστηκαν πρόσφατα ως λίστα αντικειμένων που χωρίζονται με κόμματα.
id_wishlist: Αναγνωριστικό της λίστας επιθυμιών (wishlist) που εμφανίζεται στον τομέα wishlist
checkedTOS: Ρύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης ή όχι
id_guest: Αναγνωριστικό επισκέπτη για όσους χρήστες δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό ή δεν είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
id_connections: Αναγνωριστικό σύνδεσης της τρέχουσας συνεδρίας (περιόδου σύνδεσης) του επισκέπτη
id_customer: Αναγνωριστικό πελάτη για όσους χρήστες είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
customer_lastname: Το επίθετο του χρήστη
customer_firstname: Το όνομα του χρήστη
logged: Ρύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος
passwd: Το MD5 hash του κλειδιού των cookies όπως έχει οριστεί στον κώδικα του e-shop, και ο κρυπτογραφημένος κωδικός που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την είσοδο του
email: Η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποίησε ο πελάτης για να μπει
id_cart: Το αναγνωριστικό του καλαθιού που εμφανίζεται στο καλάθι στην τρέχουσα φάση
checksum: Το άθροισμα ελέγχου Blowfish που χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν το cookie έχει τροποποιηθεί από τρίτα άτομα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση του cookie, ο πελάτης θα αποσυνδεθεί και το cookie θα διαγραφεί αυτόματα.

Δικαιώματα Χρηστών

H εταιρεία 4booksandmore.gr προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Στο στάδιο της συλλογής προσωπικών δεδομένων ενημερώνεστε με εμφανή και σαφή τρόπο από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

• την ταυτότητα της Επιχείρησης,

• τους σκοπούς της επεξεργασίας,

• τους αποδέκτες των δεδομένων,

• τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,

• τα δικαιώματά σας.

β. Έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την εταιρεία μας εντός εύλογου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.

• Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

• Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.

• Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να απευθύνετε εγγράφως αιτήσεις, ή αντιρρήσεις προς την εταιρεία μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως:

• διόρθωση – αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για να τα διορθώσουμε. Εναλλακτικά μπορείτε να τα διορθώσετε απευθείας μπαίνοντας στο προσωπικό σας προφίλ μέσω του λογαριασμού σας στο www.4booksandmore.gr

• προσωρινή μη χρησιμοποίηση - αν θέλετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον, μπορείτε να μας υποβάλετε το ανάλογο αίτημα κι εμείς για όσο διάστημα επιθυμείτε δε θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

• εναντίωση – αν είστε αντίθετοι στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ή άρετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να μας υποβάλετε το ανάλογο αίτημα και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός και συντρέχουν νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας

• μη διαβίβαση – μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για την παύση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων κι εμείς θα σταματήσουμε να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους συνεργάτες μας

• διαγραφή – Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και αν δε συντρέχουν έννομοι λόγοι θα τα διαγράψουμε.

Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.

Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην εταιρεία 4 Books and more. Απαντάμε στα αιτήματά χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του παραπάνω διαστήματος αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας στη διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 35, Αιγάλεω, Τ.Κ 12242 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@4booksandmore.gr.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

• να τηρούν εχεμύθεια,

• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.